Fremhevet barnas rett til trygg oppvekst

-         Hva kan vi forvente av de foreslåtte kuttene? Barnehageloven sier at barna skal få utfolde seg med lek, kreativitet, vitebegjær, helsefremmende og trygge rammer. Det er lovforslag om bemanningsnorm 3, som skal sikre voksentetthet som gir trygghet. Undersøkelser viser i dag at barn opplever stress i noen barnehager. En undersøkelse fra NTNU i Trondheim konkluderer med at 1/3 av barna liker barnehagen. Halvparten av disse, svarer sånn passe. 10 prosent sier de blir plaget, og at voksne har dårlig tid til dem. Dette er 10 prosent for mye og bør vekke sterk bekymring. Hvilke barnehager vil Stjørdal ha fremover? Er det ikke nå klart for alle at å starte tidlig forebyggende arbeid er å gi trygghet tidlig i livet? Vi trenger flere voksne i barnehagen, voksne med god sosial kompetanse, ikke kutt som nå lanseres. Barnehagene i Stjørdal har et overforbruk på 3 millioner kroner, men flere styrere i barnehagene sier det er skrapt ned til benet allerede. Noen har ikke midler til vikarer. De må kutte i innkjøp av leker. Med dagens rammeoverføringer skal kommunene selv prioritere overførte midler fra staten. Hvor kommer da prioriteten til barnehagene, kommer disse i første rekke?  Finnes det noe bedre enn å gi barna en god start i livet. Vi ser en økning i PPT- barneverns-saker, sosialhjelp og unge på NAV-tiltak. Vi må forebygge tidlig, og det gjør vi med gode trygge barnehager, sa Toril Kringen og mottok applaus fra fakkeltoget.

Ap-leder uten tørt krutt i børsa

Joar Håve, mangeårig AP-topp i Stjørdal holdt også en appell, men nådde ikke frem. Litt famlende og tafatt leste han leksa om hva de andre på borgerlig side hadde fremmet i strategidebatten, om de borgerliges stemmer om kuttene i Komite levekår, styrt av Frp-s Ola Morten Teigen. Han påpekte at enheter som går med driftsunderskudd med de borgerlige ved makten, skal måtte dra med seg underskuddet videre til neste driftsår. Langt mer krutt hadde Leder i AUF på Stjørdal, Marius Haugan Lillegjære å by både publikum de 1500 fremmøtte.

-         Vi og dere skal fronte kamp mot urettferdige kutt. Dette vi ser nå er intet annet enn forvitring av lokal velferd. En forvitring vi knapt har sett maken til før. I tillegg er den unødvendig! Dette vi ser nå er resultat av flere års politisk økonomisk vanstyre. Det gjør meg forbannet å høre reaksjonene mange politikere og andre blir møtt med. Ordføreren viser til Hellas og Spania når det skal kuttes i Stjørdal, hvilken sammenligning og hvilke mål er det han setter seg med dette. De borgerlige har ikke forvaltet sitt mandat. De har misbrukt sin tillit fra folket som har stemt på dem. Nå er det eneste bra i dette at de ser konsekvensene av underskudd i driftsbudsjettet.

-         Dere, (og han snur seg mot venstre), har bevilget dere to millioner kroner selv til politisk arbeid. Dere argumenterer med, og mener honorar har vært underbudsjettert og ser små barn i øynene som ikke lengre får plass på SFO! Vi vedtar i kveld flere hundre stemmer mot 21 stemmer at dette er umoralsk, avsluttet AUF-lederen og fikk applaus. Varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) inntok mikrofonen, påpekte at han selv har to barn i skole og barnehage, er opptatt av gode oppvekstvilkår, men sier de borgerlige og opposisjonen nå må se helheten i kommunen under ett i budsjettarbeidet.

-         Jeg gjentar gjerne at jeg synes det er artig at så mange har møtt frem i kveld. Som politiker som skal prioritere kan jeg ikke nå gå ut og love hva som skjermes eller ikke i budsjettbehandlingen. Vi er opptatt av å få mest mulig igjen for pengene vi bruker. Nå må dere bare vente til budsjettbehandlingen og økonomiplanforslaget skal vedtas 19.desember med budsjett for de neste fire år. Jeg setter pris på engasjementet, vel hjem, avslutter Ole Hermod Sandvik.