Skal kreve inn bompenger selv om ny E6 ikke er ferdig

foto