Må opprette spleis for at barna skal få lærebøker: – Som forelder står jeg uten mulighet til å følge opp barnet mitt

foto