Ordningen har eksistert i snart 20 år. Men fortsatt er målsetningen et stykke unna

foto