Skrevet av Guro Storli Aune og Anette Fossmo.

Siden før sommeren har Evjeveien fungert som busslomme for elevene ved Halsen skole.

- Vi fikk prøve Evjeveien som busslomme for skolen en uke før sommeren, det fungerte veldig greit. I sommer har skiltene som viser gjennomkjøring forbud vært dekt over, men disse blir avdekt igjen allerede fredag. Det betyr at når skolene starter igjen, er det ikke lengre lov å kjøre igjennom gaten, sier Morten Island.

Han opplyser om at det før sommeren var lite feilparkering, kun to til tre biler hadde brutt gjennomkjøringsforbudet.

- Det er nå oppført tre skilt der som opplyser om gjennomkjøringsforbudet. I tillegg vil det være trafikkvakter på stedet i de travleste periodene, som er mellom 08.00 og 09.00, på morgenen, og mellom 14.00 og 16.00 på ettermiddagen, fortsetter Island.

Videre sier han at det ikke vil bli utskrevet noen bøter for brudd av gjennomkjøringen den første tiden, men blir det mye trafikk på stedet vil politiet bli varslet.

Evjeveien vil bli brukt som busslomme til prosjektet øverst i Ole Vigs gate er ferdigstilt, det skal etter planen være ferdig rundt midten av november.