28. august er MS-dagen, og den markeres også i Stjørdal. En appell er en tale til tilhørere og i år også til politikerne, om årets tema for MS-dagen.

I fjor håpet Grindstad å få til en dialog med politikere i forhold til MS, men markeringen ble avlyst.

- Foreningen gjennomfører en markering i år hvor vi tar hensyn til smittevernreglene, forteller han.

En MS-marsj for både gående og rullestolbrukere, vil også bli arrangert denne dagen.

Appellen vil omhandle forskning på MS, samt at den tar opp behandlingsreiser til utlandet. Appellen holdes ute på torget klokka 12.00 ved paviljongen.

Grindstad  forteller at politikernes øre og eventuelle innspill ønskes etter talen, men at de ikke har noe offisielt samarbeid med MS-foreningen under valget.

Vil nå ut til de yngre

Grindstad har levd med MS i over 20 år og vil bruke dagen til å spre info om nervesykdommen til alle. De unge som nylig har fått diagnosen, er en gruppe han ønsker skal vite at en MS-forening eksisterer, samt at de unge blir klar over hvor de i foreningen kontaktes.

- Hvordan er dere synlige i sosiale medier, og vil noen arrangementer og møter kun skje via sosiale medier?

- Vi håper at møter kan gjennomføres som normalt. Det er et langsiktig mål for foreningen å ta i bruk sosiale medier i større grad enn tidligere.

Oppfordrer til kontakt

Han forstår at korona i samfunnet har vært, og er, tøft i seg selv. Mangelen på nettverk hvis man nylig har fått MS, kan gjøre en tøff situasjon verre.

- Vi ønsker å nå ut til dere som trenger støtte og informasjon, men dere bør også oppsøke oss i foreningen. Du vil utvilsomt finne informasjon, felleskap og råd hos oss, forteller han.

Grindstad har blant annet sittet i det lokale brukerutvalget i NAV og «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne». Han har erfart at hjelpen er å finne, men man må også ta kontakt for å få svar.

- Å delta på MS-dagen er en måte å komme i kontakt med foreningen på, sier MS-lederen.