Trafikkontrollen ble gjennomført på E14 Sona i en 80 sone.

Her ble det utsendt totalt fem forenklede forelegg for hadtighet.

Høyeste hastighet ble målt til 104 km/t.