- Dette er et tilbud med barnet og sangen i fokus i regi av Stjørdal kulturskole. Tilbudet har gått over mange år og er meget populært. Og økende etterspørsel har sørget for et utvidet tilbud. I utgangspunktet var «Musikk ved livets begynnelse» et tilbud kun for de aller yngste fra fire uker og oppover mot ett år.

Andersson forteller at tilbudet er blitt så populært at mange foreldre også ønsker er videre tilbud.

- Derfor skiller vi nå mellom to grupper. Den yngste gruppen starter 21. januar kl. 10.00 på ungdomsklubben «Carbon» på Kimen. Gruppen fra 1-3 år møtes også på «Carbon» kl. 16.30. Det er inngang via biblioteket. Påmelding skjer til «www.stjordalkulturskole.no», sier Ann Kristin Andersson som leder gruppene.

Denne gang får Andersson en ny støttespiller i Kirsti Nørstebø som er lærer på Stjørdal kulturskole.

- For det lille barnet er mamma eller pappa sin stemme det vakreste, viktigste og tryggeste på jord. Vi får mange gode tilbakemeldinger på vårt pedagogiske opplegg. Barnet øker opplevelse- og konsentrasjonsevnen. Dessuten viser forskning at barnets språkevne blir positivt stimulert i kontakt med sang, sier Andersson.

Undervisningstilbudet legger stor vekt på den nære kontakten mellom mor og barn.

- Men vi opplever også til vår glede at mange barn kommer i selskap med sine fedre og får samme kontakt på gruppa 1-3 år, sier Ann Kristin Andersson.