Menighetsrådet står bak en bred aksjonen for å skaffe penger til lydanlegget. Nå går noen av musikerne i bygda sammen og gir sitt bidrag til innsamlingen. I spissen står el-gitaristen Gjermund Lund. Han har tidligere vært ankermann i flere musikk-gudstjenester og konserter.

- Hvis anlegget skal fungere til alle typer musikk, må det være solid kvalitet. Høyttalere som presses til yttergrensene, låter ikke fint, sier Lund.

Gjermund har fått med seg noen av dalførets mest erfarne musikere til konserten, blant andre: Jeremy Shifflett, Ingrid Borseth og Vanja Løvø (sang), John Oddstein Aune (elgitar), Vegard Bjerkan (tangenter), Halgeir Græsli (bass), Andreas Nergaard (trommer). Programmet blir variert, med både kjente og nyskrevne låter.

Målet for innsamlingen er å skaffe et anlegg som båre gjengir tale med helt ny klarhet, og som gjør det mulig for musikere og sangere å plugge seg rett inn i veggen. Til dette trengs minst kr. 200 000,-. Det planlegges flere støttekonserter senere, med andre musikere.

- Både kirka og bygda fortjener et ordentlig lydanlegg, understreker Gjermund Lund.