Lørdagens snittpris per kWh er 10,2 øre høyere enn fredag og 27,02 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele februar endte på 39,3 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen lørdag på 43,04 øre per kWh er mellom klokken 13 og 14. Den er 8,8 øre høyere enn fredag og 30,07 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 66,5 øre.

Minsteprisen blir på 32,2 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.