Vil kjempe for kraftinntektene – derfor sier kommunene nei