Sjåføren må punge ut med 4000 kroner etter kontroll