Kommunen har i godt over 10 år samarbeidet med ressurssenteret med lokaler i Levanger kommune.

Ressurssenteret hjelper personer som blir eller har blitt utsatt for seksuelle overgrep, samt pårørende. I praksis betyr avtalen for Stjørdal kommune en spisskompetanse på området for å kunne bistå sine innbyggerne med hjelp.

– Ansatte i Nok Trøndelag er inne i de fleste barnehagene og skolene i vår kommune hvor de snakker med ansatte, elever og barn om seksuelle overgrep. Dette gjelder også vold i nære relasjoner, sier forebyggende koordinator i Stjørdal kommune, Kari Christensen.

I en årsrapport fra politiet i Trøndelag for året 2021 er det særlig sedeligsaker, som overgrep, som har økt. På bordet hos politiet lå det i slutten av fjoråret over 190 saker for seksuelle overgrep mot barn under 16 år i Trøndelag.

Høy kompetanse

Avtalen betyr blant annet at de som er utsatt for seksuelle overgrep eller er pårørende i en slik situasjonen har et sted å henvende seg hvor de blir møtt av trygge fagpersoner med taushetsplikt som kan bistå.

– Vi er mange her i kommunen med bred kompetanse på feltet, men her blir man møtt av personer med svært høy spisskompetanse som kan bistå i samtaler, gruppetimer eller å ha noen som «backer» seg i ryggen, forklarer Christensen videre.

Med faglig trygghet hjelper ansatte ved ressurssenteret å håndtere det som har hendt og rydde opp i det som er vanskelig, står det i kontrakten.

– Ved at brukeren selv griper tak i det som er tøft, bryter det opp og tar kontrollen kan man få tryggheten tilbake, og de ansatte setter sammen et individuelt opplegg som passer best for brukeren, skriver Nok Trøndelag i kontrakten.

Hos ressurssenteret finner man et fellesskap og sosiale arenaer som grupper, temakvelder samt diverse aktiviteter. Ressurssenteret forebygger senskader etter seksuelle overgrep med å gi riktig hjelp til riktig tid.

Stjørdal kommune signerte kontrakt for fire nye år i starten av mars.