Ungdommene føler seg urettferdig behandlet. Dette svarer kommunen

foto