Av 69 passerende på stedet ble 11 kontrollert.

Kontrollen avdekte et overlast som resulterte i 4500 kroner i gebyr. En bobil måtte laste om på grunn av 500 kg overvekt. To tunge kjøretøy fikk 8000 kroner i bombrikkegebyr.

En fører anmeldes på grunn av avrenning fra fisketransport, og hadde nylig blitt stoppet i kontroll i Åsen hvor vedkommende hadde fått bruksforbud på grunn av avrenning.

Da sjåføren passerte kontrollstedet på Malvik kjørte vedkommende med avslått kjøleanlegg, og samme problem med avrenning. En lastebil stoppet på E6 før kontrollstedet og begynte å rygge i 90-sonen, deretter tok den avkjørelsen mot Hommelvik og fortsatte på "gammelvegen" og videre retning Trondheim.

I samarbeid med politiet ble sjåføren stoppet på Sluppen og brakt inn hos Trafikkstasjonen for nærmere kontroll. Her ble det avdekket aktivt brudd på kjøre- og hviletid. Fører ble pålagt 11 timer døgnhvil på stedet. Fører anmeldes for å unngå kontrollen, i tillegg til ti alvorlige brudd på kjøre- og hviletid - som anmeldes hver for seg, som resulterer 11 anmeldelser.

Samme fører ble anmeldt av Statens Vegvesen senest 27. juli for kjøring med annens førerkort.