- Listen over «aktive kommuner» teller per nå 94 kommuner, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl.

I det seneste kommunestyremøtet oppfordret Anne Marken (Sp) ordføreren til å sende en ny henvendelse om etablering av polutsalg i Meråker kommune. I den forbindelse fortalte ordfører Kari Anita Furunes blant annet om en alternativ mulighet som kalles for «kategori 1- butikk» som er en form for et «minipol».

- Disse utsalgene har omtrent 200 produkter fysisk i butikken og har åpent minst torsdag, fredag og lørdag. En sånn butikk drives sammen med en annen type butikk, forteller Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Grensehandel taler imot pol

Men kommunikasjonssjefen har ingen ekstra forhåpninger å gi polivrige meråkerbygger.

- Når Vinmonopolets styre skal beslutte nye butikketableringer er det noen nøkkelfaktorer som ligger til grunn. Det er innbyggertall, hvor mange som sogner til kommunen, det er kjøpekraften i den aktuelle kommunen som måles ut av antall butikker og omsetning, og det er avstand til nærmeste pol. I tillegg er det en rekke andre faktorer som teller, blant annet antall hytter og årsdøgntrafikk. Så er det momenter som blant annet grensehandel som teller litt i motsatt retning, sier Nordahl.

- Så et argument om å begrense grensehandelen er ikke et argument for pol i Meråker?

- Det vi vet av erfaring er at steder som grenser til Sverige eller Finland eller byer som har ferjetrafikk til utlandet, selger betydelig mindre enn tilsvarende byer uten utenlandshandel. Byer som Halden og Sarpsborg for eksempel omsetter for halvparten av det tilsvarende byer som ikke berøres av grensehandel gjør, sier Nordahl.

ØNSKER SEG: Det er et ønske fra Meråker-politikerne å få et Vinmonpol-utsalg til bygda, men nåløyet er trangt.

Må være lønnsomt

Vinmonopolets kommunikasjonssjef understreker at deres eiere, staten, er veldig tydelig på at det skal etableres nye polutsalg der det er økonomisk lønnsomt.

- Våre utsalg skal enkelt sagt ikke drives med underskudd. Dette er et tydelig signal fra politikerne som ikke ønsker at statens penger skal brukes til overføringer til Vinmonopolet på bekostning av skole, omsorg og tilsvarende oppgaver, sier Jens Nordahl.

Møter gjerne kommunene

Det er Vinmonopolets styre som beslutter nye etableringer av utsalg. Dette skjer en gang årlig, vanligvis i slutten av året.

- Det «normale» er at det besluttes fire-fem-seks nye etableringer hvert år. Samtidig øker listen over interesserte kommuner omtrent med det tilsvarende hvert år så det tallet er forholdvis stabilt, sier Nordahl, som er åpen på at Vinmonopolet gjerne møter interesserte kommuner.

- Vi har gjerne typisk møter med ordførere for å informere om kriterier og hva som ligger bak beslutningene. Vinmonopolet driver ikke med hemmelighetskremmeri og vi analyserer alle stedene. Ut fra det velger styret å åpne utsalg på de stedene som er best for flest og som kan levere på eiernes krav om økonomi og tilgjengelighet, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.