Børstad Transport AS i Stjørdal er blant de kun tre transportselskap som St1 til slutt valgte for å dekke hele Norge med transport av drivstoff til bensinstasjoner.

- Børstad Transport har fått ansvar for distribusjon i Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Sebastian Blum som har tittelen supply chain road transport manager i St1. Dette selskapet drifter Shell-stasjonene i Norge.

Han understreker at ved valg av samarbeidspartner ble det lagt mer vekt på kvalitet, sikkerhet og ledelsessystem enn på pris.

- Børstads sikkerhetsfokus og organisering, samt den lokale tilknytning, gjorde at de trakk det lengste strået. Børstad skal i en kontrakt som varer i åtte år kjøre ut drivstoff til totalt omtrent 90 droppunkt i Møre og Trøndelag, sier Blum.

- Vi er godt i gang med å ansette sjåfører og styrke planleggingskapasitet i Møre og Trøndelag, og det er fire nye tankbiler under bygging i Danmark, sier leder for tankavdelingen ved Børstad Transport, Frode Berg.

- Vi er i rute til oppstart som er 1. juli, sier han.

Daglig leder Tor Jakob Reitan forteller at Børstad Transport har mange ben å stå på, dette er ett av dem. Selskapet passerte i fjor 200 millioner kroner i omsetning og har 120 ansatte.

- Det er veldig spennende og utviklende å komme i allianse med St1 som så tydelig har et mål om å omstille seg i takt med det grønne skiftet. Her skal Børstad skaffe seg en posisjon også i fremtiden. På ett eller annet tidspunkt må det gjøres en kraftig omstilling mot biler som både går på fornybar energi og som transporterer fornybar energi, poengterer Reitan.