Politiet har ikke råd til å ha politikontakter i alle de seks Værnesregionen-kommunen. Det provoserer ordførerne.

- Ordførerne i Værnesregionen er av fungerende lensmann opplyst om at det ikke vil bli ansatt faste politikontakter ved alle kommuner i regionen innen 01.06.18, som er oppstartsdato for den nye reformen. Dette grunnet den økonomiske situasjonen ved Trøndelag Politidistrikt. Ordførerne ser på en slik beskjed, drøye en måned for reformen rulles ut for fullt, som provoserende. Det er betenkelig at disse utfordringene ikke er oppdaget og kommunisert på et tidligere tidspunkt i reformløpet, eller er disse opplysningene holdt tilbake fra politiets side?

Dette skriver de seks ordførerne i Værnesregionen i en felles uttalelse til politimester Nils Kristian Moe og fungerende lensmann Arne Henrik Ulvin. Ordførerne Kari Anita Furunes (Meråker), Ivar Vigdenes (Stjørdal), Trine Haug (Frosta), Ingrid Aune (Malvik), Ole Bjarne Østby og Ole Morten Balstad (Selbu) forlanger nå at dette kommer på plass.

- Vi finner dette totalt uakseptabelt, og forlanger, i tråd med lovnader og innhold i reformen, at alle de seks kommunene i Værnesregionen har fast ansatt politikontakt innen reformens oppstart, datert 01.06.18, skriver ordførerne i sin uttalelse.

Selbu-ordfører Ole Morten Balstad, som står for utsendelsen av uttalelsen, sier alle ordførere og kommuner lever i spenning.

- Så langt har vi bare fått høre at "noen" kommuner ikke får dette på plass. Hvilke det gjelder vet vi ikke, så her er alle like spente. Vi som ordførere godtar rett og slett ikke at noen kommuner blir uten fast ansatt politkontakt, så vi forventer at alle har dette innen 1. juni, sier Balstad.