Dette prosjektet skal bistå i gjennomføringen av regionaliseringen av fylkene og sammenslåingen av NAV-kontor i forbindelse med kommunereformen eller ved interkommunale avtaler. Prosjektet skal gå frem til 2020, men kan forlenges etter behov.

– Jeg er veldig glad for at Vegard Rydningen har påtatt seg dette viktige oppdraget som vil være en sentral rolle i de store organisatoriske endringer som Arbeids- og tjenestelinjen i NAV nå gjennomfører. Vegard har solid kompetanse som fylkesdirektør og bred erfaring fra sammenslåingen av NAV Værnes og lignende prosesser, sier arbeids og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en pressemelding.

Vegard Rydningen har vært fylkesdirektør i Nord-Trøndelag fra mars 2011. Før det var han avdelingsdirektør ved NAV Pensjon Steinkjer, og har tidligere hatt en rekke lederstillinger nasjonalt og internasjonalt i Forsvaret. Han er utdannet offiser fra Luftkrigsskolen og Master i Offentlig Administrasjon fra Copenhagen Business School.

– Vegard fortsetter som fylkesdirektør til årsskiftet, men jeg vil allerede nå takke han for det gode arbeidet han har lagt ned for å videreutvikle og drifte NAV i Nord-Trøndelag. NAV Nord-Trøndelag har levert meget gode resultater de siste årene, sier Hugvik.

– Jeg er svært motivert og glad for muligheten til å jobbe med etableringen av de nye regionene og interkommunale avtalene i NAV, sier Vegard Rydningen. Samtidig er det naturligvis vemodig og ta farvel med alle de dyktige kollegene mine i Nord-Trøndelag, men alt har sin tid og nå gleder jeg meg til den nye lederrollen, sier Rydningen i pressemeldingen fra NAV.

Vegard Rydningen vil ha kontorsted på NAV Værnes kombinert med arbeid i direktoratet, og rapportere direkte til arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik. Etableringsstøtteprosjektet er nå under planlegging med mål om å bli igangsatt ved årsskiftet.

Ved årsskiftet blir også NAV Nord-Trøndelag og NAV Sør-Trøndelag til NAV Trøndelag. Bente Wold Wigum er tilsatt som regiondirektør.