VG: Sykehus mistenkt etter at gravid kvinne og ufødt barn døde