Varselet om mye regn gjelder for deler av Trøndelag, fra søndag formiddag til mandag formiddag.

– Det ventes svært mye regn, lokalt 70–100 millimeter på 24 timer. På Fosen er det ventet 100–120 millimeter på 24 timer, skriver instituttet på Varsom.no.

Konsekvensen av vannmengdene er fare for overvann i tettbygde områder, stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.

– Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Veibanen kan lokalt bli dekket av våt is. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager, heter det i varselet.

Flom- og skredfare

Det er også fare for både flom og skred. Det er sendt ut farevarsel på oransje nivå om flomfare i deler av Trøndelag rundt Trondheimsfjorden, og på gult nivå i øvrige deler i Trøndelag.

– Vannføringen vil øke raskt i bekker og elver i løpet av søndag kveld og mandag på grunn av svært mye regn og snøsmelting. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser og erosjonsskader. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser, skriver yr.no.

I tillegg er det sendt ut farevarsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på grunn av mye regn og snøsmelting. Farevarselet er på oransje nivå.

– Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 til 60 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred, skriver meteorologene.

Det er tidligere også sendt ut farevarsel om is, som gjelder fra lørdag kveld og frem til og med natt til søndag.