Det vil bli 4-5 temaøkter, med fokus for spilleren på riktige bevegelser og valg i ulike deler av spillet, og for treneren på å finne et riktig utvalg øvelser/spillvarianter som fremhever øvelsesmomentene. I tillegg vil det hele tiden øves med god intensitet, med fokus på både ”fotball-hurtighet” og ”trøkk” i så vel forsvar som angrep. Her har utvilsomt alle mye å lære.