Dette betyr mange timer foran datamaskinen Tommy, er det andre arbeidsoppgaver enn web-løsninger og data i løpet av en uke?

Ja, jeg har også utvidet arbeidsfeltet til å omfatte produksjon av logoer, bil-dekor, skilt, firmaklær, foto- og videobistand, visittkort, firmapresentasjoner, søkermotoroptimalisering, skreddersøm av PowerPoint presentasjoner, videoproduksjon – i det hele tatt bistår jeg mine kunder med mye slik at hverdagen dere skal bli enklere.

Betyr det at du bistår og hjelper privatpersoner, firma lag og foreninger?

Ja, nettopp det er det jeg tilbyr som web-utvikler. Å gjøre det vanskelige for kunden, lekende lett. Den digitale tilstedeværelse på internett og sosiale medier dreier seg ikke om noe som kun er kjekt å ha, men tilstedeværelsen skal styrke bedriftene eller organisasjonenes egne målsettinger. Det Hell Communication leverer er i bunn og grunn verktøy som gjør at ledere og ansatte enklere kan nå sine mål, sier gründeren. Reinås sier mange i dag har et stort potensiale for å bli mer synlig på digitale medier.

Man må være synlig for å møte kunden på en slik måte at man øker omsetningen i ”butikken”. Egentlig dette jo gammelt nytt, men i dag skjer dette på andre arenaer enn kun reklameplakaten på hushjørnet. Jeg er en mentor for suksessoppnåelse på internett, og tilbyr gratis kladd på ny nettside for alle potensielle kunder. Vi har de digitale verktøyene og kompetansen og kunden stiller kravene, sier Tommy Reinås som har markert seg i media som en skikkelig Hell-patriot. Reinås kan vise til et vitalt engasjement i politikken gjennom mange år, hvor den grønne poltikken er den ”røde tråden”. Mannen har et stort nettverk innen politikk og næringsliv landet over.

Startet som gründer i Oslo             

Før Hell Communication oppsto var Tommy Reinås godt inn i data-jungelen med nettløsninger. Firmaer han var med på å grunde er i dag blant Europas ledende innen søketeknologi og nyhetsovervåkning.

Jeg startet som seriegründer i Oslo innen søketeknologi. Det mest kjente er kanskje Magenta News, som i dag er et globalt ledende selskap innen sin bransje. Reinås startet sin karriere i næringslivet hos Telenor Media, og ble deretter headhuntet inn i selskaper som Mogul og Ementor.

Hos Hell Communication er jeg med å leder kunden gjennom det ”digitale landskapet” for å finne de beste løsningene for kunden. Men jeg slipper sjelden kunden, jeg liker å følge kunden sin utvikling over flere år, og blant annet vedlikeholder jeg nettavisen til Stjørdals-Nytt for 4 året på rad nå.

Du sier at målet er nådd med 100 kunder. Hvor befinner disse seg, og hvor stort er nedslagsfeltet for Hell Communication?

I hovedsak er det i Stjørdal kundene befinner seg, men hele regionen her er interessant å arbeide mot. Et nytt mål nå er 200 kunder innen utgangen av 2016. Det bør være realistisk, sier Tommy Reinås, som gjerne hadde sett at Stjørdal kommune hadde sett litt mere mot Hell som et utviklingsområde for et fortsatt godt bomiljø og ny knoppskyting. Reinås har blitt veldig glad i Hell stasjon. En av hans større kunder er Blues In Hell.

Blues In Hell fornøyde

Blues In Hell har som kjent sin arena ved Hell stasjon. Når publikum skal informeres før festivalen, betyr det mye at konseptet er visuelt godt presentert. Kjell Inge Brovoll og bluesen har gjennom flere år benyttet Hell Communication sin digitale plattform og som webansvarlig.

Vi er veldig godt fornøyd med det Hell Communication har levert til oss. Det er korte kommandolinjer, arbeidet utføres raskt og vi får over det vi forventer sier Brovoll. På web benytter bluesen Tommy Reinås sine tjenester, og Brovoll opplever at leverandøren forstår hva bluesen er ute etter med en moderne design.

Jeg opplever lang åpningstid, fleksibilitet og det er litt artig at firmaet ligger i samme kontorlandskap som det jeg selv arbeidet i på Hell stasjon med Hell Booking en gang i tiden, sier Kjell Inge Brovoll. Blues In Hell har også gjennom årene hatt suksess med facebook og sosiale medier. Også her er Hell Communication med på banen. Reinås forklarer suksessen slik.

Jeg lager gjerne en visuell fremstilling for kunden først, så ser vi på resultatet og videreutvikler produktet sammen, sier Tommy Reinås som legger vekt på at Hell betyr lykke på norsk - og ikke bare det mørke i amerikansk betydning.

Kreativitet skal være et sterkt aktiva i Hell Communication, vi skal være kundens mentor på nett, slår Reinås fast og han er stolt over å kunne presenterer nye løsninger for Blues In Hell hvert år, alltid med nye innfallsvinkler.

Hvordan skjer utviklingen hos kunden for å oppnå gode resultat Reinås?

Det er en kontinuerlig prosess. Vi leder kunden gjennom landskapet og peker på ulike web-løsninger for bedre måloppnåelse. I mars 2011 ble vi valgt som nettansvarlig for regionavisa Stjørdals-Nytt. Nyheter legges ut 7 dager i uka og nettavisa vedlikeholdes året rundt. Nettavisen startet som en statisk nettavis. For et års tid siden la vi om nettavisen slik at den automatisk tilpasser seg nettbrett og smart- telefoner. Som digital mentor for mine kunder må jeg stadig fornye meg, slik at kundene også til en hver tid kan løftes videre, avslutter den digitale mentor Tommy Reinås.

Fortsetter Blues In Hell med å benytte Hell Communication Kjell Inge?

Ja, jeg ser ingen grunn til å endre på denne avtalen. Vi har gjennom flere år hatt stor nytte av det Hell Communication har levert oss, avslutter Kjell Inge Brovoll.