Arne roser Olaugs aktivitetstilbud: – Det er et fantastisk tilbud for vår aldersgruppe

foto