I ett år har det pågått en tilsynssak ved skolen. Nå skal regelbruddene være rettet

foto