Fredagens snittpris per kWh er 8,01 øre høyere enn torsdag og 30,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen fredag på 97,4 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 0,3 øre lavere enn torsdag og 42,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,34 kroner.

Minsteprisen blir på 75,6 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten