Det var en kveld i begynnelsen av juli at mannen i 20-årene, bosatt i en kommune i Værnesregionen, ble stoppet av politiet i Stjørdal da han kjørte moped.

Blodprøver tatt av mannen samme dag ga utslag på cannabis.

Til uken må mannen møte i Trøndelag tingrett for overtredelse av Vegtrafikklovens paragraf 3 første ledd, for å ha ført motorvogn i ruspåvirket tilstand.