Planen skal sikre forvaltning av dette området. Nå vil de ha publikum sin hjelp