Undersøker om skredet ved E6 har sammenheng med tidligere hendelser

foto