Det var kommunestyrerepresentant Helene Wean (Ap) som fremmet forslaget.

– Den siste uken har verden vært vitne til at Russland har begynt en brutal angrepskrig mot et fritt og uavhengig naboland. Ukrainske myndigheter meldte søndag at Russlands angrep allerede har kostet over 350 sivile menneskeliv, men de reelle tallene er antageligvis langt høyere. At et europeisk land, som også grenser til Norge, går inn med væpnede styrker for å okkupere et naboland og bryte folkeretten, mangler sidestykke i etterkrigstidens Europa, forklarte Wean før hun la til:

– Malvik kommune fordømmer derfor Russlands angrep på Ukraina.

Skulder ved skulder 

Det er igjen krig på europeisk jord, krig i våre nærområder. Verdenssamfunnet, Norge og vi i Malvik står opp for freden og står skulder ved skulder med det ukrainske folket, fortalte Wean.

Her presiserte hun at kommunestyret alle må presse på nasjonalt for å øke bistanden til de krigsherjede områdene og ramme Russland med sanksjoner.

– Lokalt er det vår plikt å bidra i den humanitære krisen som har oppstått som følge av invasjonen, mente hun.

Videre presiserte hun at FNs høykommissær for flyktninger meldte samme dag at antallet flyktninger fra krigen i Ukraina allerede har passert 500 000, hovedsakelig til Polen, Moldova, Ungarn og Romania. Det forberedes for opptil 4 millioner ukrainske flyktninger om situasjonen fortsetter å eskalere.

– Flere norske kommuner har allerede meldt seg klare til å stille opp og ta imot flyktninger fra Ukraina, og vi i Malvik er nødt til å gjøre det samme. Malvik kommune har tidligere vist at vi har god kompetanse på̊ bosetting og integrering av flyktninger, og nå er det igjen tid for å stille opp, vise solidaritet og medmenneskelighet. Situasjonen er prekær og vi må raskt få klarlagt hvor stor kapasitet Malvik har til å ta imot flyktninger og sørge for at vi tar vår del av ansvaret, forklarte Wean videre.

Oppretter dialog med UDI 

Kommunestyret ba videre ordfører Trond Hoseth om å ta initiativ til å opprette dialog mellom Malvik kommune og UDI for bosetting av ukrainske flyktninger i Malvik, samt be kommunedirektøren innen rimelig tid presentere et estimat på̊ kommunens kapasitet til å bosette flyktninger.

Wean fremmet forslaget til behandling i Kommunestyret som vedtok enstemmig til uttalelsen. Det ble også enstemmig vedtatt at det ved en anledning skal flagges med ukrainsk flagg fra to kommunale flaggstenger.