Den 10. mars startet forberedende arbeid ved det gamle renseanlegget i Malvik. Arbeidet omfatter blant annet etablering av riggområde, boring under jernbane til fjorden samt etablering av et midlertidig renseanlegg.

I forbindelse med nytt renseanlegg så blir deler av infrastrukturen i området oppgradert, både vei og vann- og avløpsnett. Arbeidet på anleggsområdet startet i uke 10, og prosjektet er planlagt fullført våren 2023.

Det er opprettet egen nettside for prosjektet, hvor informasjon og fremgang oppdateres jevnlig. Det vil i tillegg bli mulig å følge arbeidet på byggeplassen gjennom webkamera så snart det er på plass.

På denne nettsiden vil det også være mulig å melde seg på prosjektets nyhetsbrev, og få varsel når det publiseres aktuelle saker.

– Mindre lukt

Prosjektleder Tom André Havnes forklarer at det nå er godt å endelig være i gang.

– Dagens anlegg har stått siden 1978, og dette blir en betydelig oppgradering for området. Med en kapasitetsøkning på 60 prosent, bedre arbeidsforhold for ansatte og ikke minst mindre lukt i området, så har jeg trua på at dette er noe alle blir fornøyde med, sier Havnes.

Selskapet står også bak prosjektet med bygging av ny ungdomsskole på Vikhammer, og er svært opptatt av å skape et godt samarbeid mellom alle berørte parter underveis i byggeprosessene.

Slik ser det over 40 år gamle renseanlegget ut. Foto: Malvik kommune

Dersom ønsker Havnes at personer som har spørsmål, klager, innspill eller ønsker å komme i kontakt med prosjektet gjør dette gjennom deres hjemmeside. – Det er mulig å gjøre dette gjennom nettsiden og under fanen «Kontakt». Her ligger et eget henvendelsesskjema som kan fylles ut, forklarer han videre.

Henvendelser blir besvart av prosjektledelsen ved Malvik kommune. Det er ventet at det kan ta cirka 14 dager før man får svar på henvendelsene.

– Vi ønsker en god dialog med innbyggerne, så hvis det er spørsmål, så oppfordrer vi til å ta kontakt, sier Havnes videre.

Ferdigstilles i 2023

I tillegg til nettsiden vil det etableres infoskilt i nærheten av byggeplassen som forteller om prosjektet til alle som er i området og ønsker å vite mer om prosjektet.

Kapasiteten ved det nye renseanlegget vil økes i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanene for områdene rundt.

– Behovet for nytt anlegg er absolutt tilstede, og vi har et mål om å skulle være ferdig i løpet av våren 2023, forklarer Havnes videre.