På tidspunktet overgrepet skjedde, var fornærmede mindreårig. Hun ble også av vitner beskrevet som bevisstløs, og ute av stand til å motsi seg handlingen.

Den gangen ble malvikingen dømt til fengsel i fire år og til å utbetale en erstatning til fornærmede på 160.000 kroner.

Anken til mannen ble først nektet av Frostating lagmannsrett, men ble omgjort i november. I starten av januar møtte han i lagmannsretten, der forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes.

Fotløs og ikke «til stede»

Det var sommeren 2020 både tiltalte og fornærmede deltok på samme fest, sistnevnte var da kun 17 år gammel.

Fornærmede ble utover kvelden overstadig beruset, og vitner til stede på festen beskrev henne som fotløs og ute av stand til å gå uten å få støtte.

En av festdeltagerne tok omsorg for 17-åringen, og tok henne med til en av bygningene tilknyttet festområdet for å ta hånd om fornærmede. Mens de var i bygningen, kom også tiltalte og bisto.

Festdeltageren fortalte i lagmannsretten at fornærmede på dette tidspunktet ikke var «til stede», og at det ikke gikk å få kontakt med henne. Da hun forlot bygget, var tiltalte fortsatt sammen med 17-åringen.

Endret forklaring

Tiltalte mener han også forlot bygget, og kom tilbake halvannet time senere. Han hevder også at samleiet var frivillig.

Samtidig ble to av fornærmedes venninner urolige da de ikke fant henne nede ved festen. De gikk opp til bygget, og fant fornærmede med tiltalte. De prøvde å få kontakt med henne, men hun hadde øynene lukket og mumlet noe uforståelig.

Fornærmede selv sier hun ikke husker mye av kvelden, og en av politibetjentene på stedet vurderte hennes tilstand dithen at det ikke var forsvarlig å gjennomføre avhør der og da.

Tiltalte ble pågrepet på stedet, men nektet på dette tidspunktet at han hadde hatt samleie med fornærmede.

Noen dager senere tok han kontakt med politiet, og endret da forklaring til at det var frivillig fra fornærmedes side.

Stor aldersforskjell

Lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall, der førstnevnte mente tiltalte skulle domfelles i samsvar med tiltalen.

Det ender likevel med at lagmannsretten lander på samme beslutning som tingretten, og malvikingen blir dømt til fire års fengsel.

Tingretten pekte den store aldersforskjellen mellom tiltalte og fornærmede, i tillegg til at tiltalte hadde tatt på seg et omsorgsansvar overfor fornærmede den aktuelle kvelden, og kom derfor frem til at fornærmede skulle få 160.000 kroner i oppreisning.

Lagmannsretten gir tilslutning til dette, og fastsetter en erstatning på 160.000 kroner.