Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye tordenvær i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er også sendt ut farevarsel om styrtregn.

Stjørdal er omfattet av disse varslene.

Ifølge lynvarslet kan tordenværet føre med seg lokalt kraftige vindkast og lokalt kraftige regnbyger.

Varselet gjelder fra lørdag ettermiddag, og faren for lyn og torden vil avta utover kvelden. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær.

Det er fare for skade på objekt(er) som følge av lynnedslag. Strømforsyningen og tv/internett kan bli påvirket. Hagl kan forekomme og kan gi forbigående glatte veier. Større hagl kan føre til skade. Lynnedslag kan føre til brann i bygninger og skog/vegetasjon, heter det i varslet.

foto

I farevarselet om styrtregn heter det at det ventes lokalt kraftige regnbyger.

Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker, men områdene med høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger regnbyger er deler av Trøndelag, vesentlig sør for Trondheimsfjorden.