Rykket ut til gående mann på E6: Kjørte han til hotellet