Selskapet fikk ikke tak i artisten. Fikk likevel kompensasjon for avlyste konserter

foto