58 år gamle Anne Kallset fra Hommelvik har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år.

Hun startet arbeidskarrieren på Nobø på Lade i Trondheim, før hun fortsatte på NTNU, og deretter jobbet hun som arkivmedarbeider i Stjørdal kommune fra 2012 med en årslønn på nærmere 500.000 kroner.

I de siste årene har hun imidlertid hatt store helseplager, og i 2014 ble hun sykemeldt.

Det var tidsskriftet Fagbladet som omtalte saken først.

- Jeg ble diagnostisert med en kronisk sykdom i 2003, men klarte å jobbe fullt frem til 2014. Etter ett år som sykemeldt skjønte jeg at jeg ikke greide å jobbe i fullstilling, men tenkte jeg skulle greie å jobbe tre dager i uken, sier Kallset til Stjørdals-Nytt.

- Så i 2015 gikk jeg ned fra 100 til 60 prosent stilling, og søkte om førti prosent uføretrygd gjennom KLP, sier hun.

Uførepensjon fra KLP

Mens du må være minst 50 prosent ufør for å få utbetalt trygd eller arbeidsavklaringspenger fra Nav, kan den kommunale pensjonskassen KLP innvilge uførepensjon for uføregrader på mellom 20 og 40 prosent.

- Jeg fikk også anbefaling fra legen om å søke KLP i stedet for Nav, fordi søkeprosessen er mye enklere, sier hun.

Kallset søkte derfor om uførepensjon gjennom KLP og fikk innvilget en uføregrad på 40 prosent, og fortsatte å jobbe i en 60 prosent-stilling.

Men våren 2020 ble helseplagene såpass store at hun ble hundre prosent sykemeldt igjen.

- Da måtte jeg krype til korset. Det er ikke lett når du kommer til det punktet at du ikke greier å jobbe tre dager i uken. Man vil jo jobbe så lenge som mulig, men helsa satte en stopper for det, sier hun.

- Fikk helt sjokk

Etter ett år som sykemeldt, søkte Kallset våren 2021 om arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav i påvente av at restarbeidsevnen skulle avklares.

Og det var da hun opplevde det store sjokket.

Kallset fikk innvilget AAP fra Nav, men beløpet var beregnet fra inntekten fra 60 prosent-stillingen. Uførepensjonen fra KLP var ikke tatt med i beregningen.

foto
Anne Kallset fra Hommelvik har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år. I de siste årene har hun hatt store helseplager. Foto: Erik Hoås

- I brevet fra Nav sto det at jeg hadde lav eller ingen inntekt de siste tre årene før arbeidsevnen ble redusert. Jeg fikk innvilget en dagsats på 780 kroner, som er det minste du kan få i NAV-systemet. Jeg fikk helt sjokk, sier hun.

Nytt brev fra Nav

I august fikk Kallset et nytt brev fra Nav. Der fikk hun beskjed om at søknaden på 80 prosent uføretrygd var innvilget.

Beregningsmåten var den samme: Beløpet Kallset fikk innvilget fra Nav tilsvarer 66 prosent av lønnen fra 60 prosent-stillingen, og er minstesats for uføre. Det utgjør 16.173 kroner per måned.

Blir Kallset 100 prosent uføretrygdet, ender hun opp på Navs minstesats for uføretrygdede, som i dag utgjør 242.590 kroner i året.

- Jeg visste at jeg ville gå ned et par tusen i måneden, men at jeg skulle tape så fryktelig mye hadde jeg ikke drømt om. Jeg har jobbet en hel mannsalder, og da hadde jeg forventet å få mer. Det var sjokkerende, sier hun.

Taper 600.000

Hadde hun i 2014 søkt Nav om 50 prosent uføretrygd i stedet for uførepensjon i KLP, ville beløpet blitt noe helt annet. Da ville hun fått uføretrygd tilsvarende 66 prosent av den opprinnelige lønna.

- Dette gjør at jeg taper rundt 70.000 kroner i året. Det er helt horribelt og utrolig bittert å tenke på etter 40 år i arbeidslivet - 35 av dem i fullstilling, sier hun.

Fortsetter hun i 20 prosent stilling frem til hun går av med pensjon, og regelen ikke endres, vil hun tape til sammen rundt 600.000 kroner i brutto inntekt.

- Jeg har klaget på beregningsgrunnlaget til Nav, men de følger jo bare regelverket. Denne saken er et resultat av den nye uførereformen fra 2015, sier hun.

Ble aldri informert

Reformen fra 2015 skulle gjøre det enklere å kombinere uføretrygd med arbeid. Tidligere ble uførepensjon beregnet på samme måte som alderspensjon, men etter reformen beregnes uførepensjonen ut fra inntekten man har rett før man blir syk.

- Regjeringen oppfordrer jo folk til å stå lengst mulig i jobb, og det har jeg gjort, også får man dette i fleisen. Det er utrolig skuffende, sier Kallset.

Hun ble aldri informert om at hun kom til å tape så mye penger på å søke gradert uførepensjon i KLP.

- Alle som jobber i offentlig sektor blir berørt av dette dersom de har en gradert uførepensjon på mellom 20 og 40 prosent i KLP, og senere kommer inn i Nav-systemet. Det er det nok mange som ikke er klar over. Jeg valgte å stole på systemet, og hadde ingen anelse om at dette kom til å få så store konsekvenser, sier hun.