Av de 28 solgte og kjøpte boligene, gikk syv av de for over fire millioner kroner. Tre boliger gikk for over fem millioner kroner. Dyreste salget som ble gjort befinner seg på Grønberg og gikk for 6,9 millioner kroner.

Under kan du se alle eiendomsoverdragelsene i mars:

Vikhammer

• Vikhovlia 1722 (5/394) i Malvik solgt for kr 4 400 000 fra Jorunn Henny H Mortensen og Håkon Mortensen til Tor Skipperø og Cathrine Eck Skipperø den 18.3.2022

• Vikhovlia 1869 (5/395) i Malvik solgt for kr 3 040 000 fra Gro Getz Kannert til Eldbjørg Stenrud Nilsen den 17.3.2022

• Vikhovlia 1807 (andel 7) i Malvik solgt for kr 1 650 000 fra Marianne Egseth til Ken-Robin Oprann Jensen den 15.3.2022

• Granholtvegen 4 (4/6) i Malvik overdratt fra Astrid Lilly Nonstad til Unni Nonstad, Bård Nonstad og Eli Nonstad Bjerkan den 15.3.2022

• Granholtvegen 4 (4/6) i Malvik overdratt fra Birger Nonstad til Astrid Lilly Nonstad den 15.3.2022

• Forbordvegen 183 (13/15) i Malvik solgt for kr 5 290 000 fra Emil Haugen og Malin Elvsåshagen til Espen Rønning Hatmyr og Maria Berg den 4.3.2022

• Vikhovlia 1144 (5/390) i Malvik solgt for kr 2 150 000 fra Morten Kjelsberg til Emil Peter Blomli Aarli den 4.3.2022

• Vikhovlia 1722 (5/394) i Malvik solgt for kr 4 400 000 fra Jorunn Henny H Mortensen og Håkon Mortensen til Tor Skipperø og Cathrine Eck Skipperø den 18.3.2022

• Malvikvegen 177 (1/183) i Malvik overdratt fra Sverre Malvin Stensheim til Inger Turid Stensheim den 18.3.2022

Saksvik/Hundhammeren

• Saxe Viks veg 2F (1/548) i Malvik solgt for kr 2 290 000 fra Ingrid Aagesen til Arne Kristian Dahl den 1.3.2022

Sveberg/Grønberg

• Grønbergssvingen 58 (46/749) i Malvik solgt for kr 6 300 000 fra Treco Eiendom As til Annikken Sørlie og Mats Wærøe Langseth den 10.3.2022

• Sveberglia 27 (46/627) i Malvik solgt for kr 4 690 000 fra Geir Ola Skjellum og Aina Olsen til Ole Edvard Vandbakk og Karin Skevik den 10.3.2022

• Grønbergssvingen 54 (46/747) i Malvik solgt for kr 6 950 000 fra Treco Eiendom As til Vigdis Moholt-Eriksen og Tor-Inge Moholt-Eriksen den 8.3.2022

Hommelvik

• Øyavegen 1 (57/11) i Malvik solgt for kr 1 435 000 fra Kristin Guldberg til Pablo Matias Dupuy den 15.3.2022

• Øyavegen 1 (57/11/0/12) i Malvik solgt for kr 2 990 000 fra Jacob Matheson til Vegard Morten Følstad og Ingrid Nordheim Arntsen den 15.3.2022

• Åsbergvegen 11 (62/19) i Malvik solgt for kr 1 945 000 fra Pablo Matias Dupuy til Kristin Guldberg den 15.3.2022

• Havnevegen 211 (57/379) i Malvik solgt for kr 2 090 000 fra Svenn Bjørnar Frantzen til Frode Aleksander Lona den 14.3.2022

• Nypevegen 21 (48/192) i Malvik solgt for kr 650 000 fra Mathias Andreas Myklebust til Bjørn Magne Myklebust den 9.3.2022

• Vidhaugen 25E (46/567) i Malvik solgt for kr 2 604 536 fra Victor E D O Cernadas til Keselman Silvina N Losz den 4.3.2022

• Sneisvegen 5 (75/22) i Malvik solgt for kr 2 690 000 fra Torgeir Viken, Roger Viken, Morten Viken, Joar Viken, Joakim Viken og Bjørn Viken til Jorunn Rye og Odd Bjørnås den 3.3.2022

• Havnevegen 193 (57/389/0/27) i Malvik solgt for kr 3 800 000 fra Anne Audhild Skogan og Knut Bersås til Gunvor Lund Sagfjæra og Egil Margido Sagfjæra den 3.3.2022

• Furuhaugvegen 20 (55/62) i Malvik solgt for kr 1 685 000 fra Wenche Petersen til Roger Fillingsnes den 2.3.2022

• Flatholmvegen 12B (55/55) i Malvik solgt for kr 975 000 fra Ebo Bygg As til Steinvik-Eiendom As den 1.3.2022

• Flatholmvegen 12A (55/373) i Malvik solgt for kr 975 000 fra Ebo Bygg As til Steinvik-Eiendom As den 1.3.2022

• Myrtrøvegen 4F (55/322) i Malvik solgt for kr 3 545 000 fra Ketil Lundberg til Julie S Ulvan-Perfeito og Vasco R Costa Perfeito den 1.3.2022

• Silkevegen 1 (48/20) i Malvik solgt for kr 4 190 000 fra Mads Ersøy Johansen og Kine Carson til Mervat Abdul M Allaz og Fawaz Abdul Gh Allababidi den 24.3.2022

Malvik

Hauganvegen 14 (7/29) i Malvik solgt for kr 3 975 000 fra Øystein I Haugen til Sveinung Tindvik og Ingrid Anita Tindvik den 8.3.2022