Tatt med til legevakt og arresten etter ordensforstyrrelse