Komite kultur og levekår skal behandle søknad om tilskudd fra kommunen. 2,4 millioner kroner er budsjettet for årets forestilling. Det vil bli tredje året med spel etter det første i 2020.

Yggdrasil teater AS søkte om 600.000 fra kommunen. 200.000 kroner foreslås, like mye som kommunen bidro med i fjor.

I oktober i år er fem forestillinger med plass til 1000 personer på hver planlagt.

For barn og ungdom

«Yggdrasil – Legenden om Aretha fra Skierde» presenteres som Norges første historiske spel for barn og ungdom.

Med tilknytning til Stjørdal som på sørsamisk er Skierde. Kommunevåpenet og legenden om Sancta Margaretha er sentralt.

Yggdrasil teater AS har utviklet ny type teater med dans og bevegelse med profesjonelle skuespillere og amatører.

De har spesialkompetanse i klatring, kampsport, dans, bueskyting og flammedans.

Tredje gang

Spelet hadde premiere i Storvika høsten 2020. Det tredje året vil bli første mulighet til fulle tribuner.

I søknaden om støtte pekes det på at mange organisasjoner for barn og ungdom er involvert.

- Det er viktig at kommunen viser engasjement i et unikt kulturtilbud. Ringvirkningene vil ha stor betydning for Stjørdal som arrangementsby, kan en lese i saksframlegget.