Kommunedirektøren vil si nei til ønsket plassering av iglo ved Forbord Søndre i innstilling til utvalg plan og miljø i Stjørdal.

Den skal brukes til overnattings- og fritidstilbud som tilleggsnæring.

Det aktuelle området er i kommuneplanen LNFR-område med skog av middels godhet, og kartlagt og klassifisert som et svært viktig friluftslivsområde.

Vil sette plan til side

Kommunedirektøren sin vurdering er at dispensasjon til ønsket plassering vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

Vurderingen er at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.

Utvalg plan og miljø skal 11 mai si ja eller nei til igloen planlagt plassert på en 56 kvadratmeter stor platting på jordspyd.