Moksnes Sport i Søndre gate på Stjørdal tok denne uka imot en stor leveranse av nye sykler. To store containere fulle av sykler til markedet i Midt-Norge skal nå klargjøres for sesongen.

Produsentene av sykler i Kina har utfordringer med egne myndigheter, som vil at egen etterspørsel etter sykler skal dekkes før eksport kan skje til Norge og Stjørdal. En måned forsinket ankom uansett de nye syklene som Moksnes Sport selv har vært med på utviklingen av. Freddy og Morten Moksnes med sine ansatte og for anledningen frivillige «kontainertømmere» har nå travle vårdager i vente.

- De eskene med sykler som nå ankom er splitter nye hybridsykler og offroad-sykler. Til sammen 600 sykler ankom sykkelbutikken vår i Søndre gate nå, sier Freddy Moksnes som sammen med Thor Inge Stokke, Jørgen Sollihaug og senior Reidar Moksnes tok de fysiske løftene med å losse alle 600 sykler pakket i esker. Allerede merker de ansatte hos Moksnes Sport at sesongen er i full gang, og etterspørselen etter ulike modeller av sykler er økende.

- Nå skal vi utføre klargjøring av mange av de nye syklene. Selv om vi fikk disse forsinkelsene i leveransene, skal kundene møte god service hos oss. Vi håper derimot at våre kunder har forståelse for at det nå blir en hektisk og travel sesong for alle hos Moksnes Sport, sier brødrene Morten og Freddy Moksnes.