- Hjertelig velkommen til konferansen EnergyChange på Stjørdal, sa ordfører Ivar Vigdenes i sin velkomsttale spesielt rettet mot unge under utdanning i olje- og gassnæringen.

- Det er viktig å delta på de regionale olje- og energikonferanser; vi knytter kontakter og får nyttige innspill, sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) før han gikk på scenen for å svare på spørsmålet: - Hva skal til for at Norge skal fortsette å levere energi?

- Dette har vært en spennende dag med mange perspektiv på kort tid. Det viser hvilken prosess vi står opp i. Energiverdenen endrer seg. Klarer vi som energinasjon å henge med? Svaret er: Ja! Vi har alle mulige forutsetninger med vannkraft som ga industrialisering. I de siste 50 år har vi bygd en viktig kompetansebase innenfor olje og gass. Vi må ha kompetanse og ha evne til å omstille oss til nye kår, sa statsråden.

En godt fornøyd ordfører takket for konferansen og kunne lykkelig fortelle at nye funn i Norskehavet forlenger driften fra Stjørdal.