- Til høsten skal denne valgkomitéen legge fram forslag på representanter til generalforsamlingen. De nye eierne får 4 av 16 representanter i bankens generalforsamling.

Vi opplever stor lokal interesse for Hegra Sparebank, sier banksjefen etter å ha gjennomført det første valgmøtet etter den særdeles vellykkede bankemisjonen med tegningsfrist 12. mai.

80 % overtegning

- Da vil skulle foreta tildeling den 16. mai, ble vi møtt av 80 % overtegning. Norne Securities hadde lagt til rette for vår emisjon og har aldri opplevd maken til overtegning. Det er et sunt signal å ta med i den videre drift, sier Arne Martin Laukvik som er svært tilfreds over den store lokale interessen for å styrke banken.

- Allerede på første valgmøte 27. juni var hele 65 eiere representert. I årenes løp har jeg deltatt på en del møter. Og det er ingen tvil om at nettopp valgmøter har en tendens til å skape minst interesse. Derfor er det overveldende og ekstremt positivt å møte så stor interesse, sier han.

Jevn vekst

- Når vi første hadde så mange eiere samlet, benyttet banken også anledningen til å fortelle litt i fra bankens opprinnelse og historie (Hegra Sparebank fyller i år 120 år). De nye eierne fikk også et innblikk i bankens finansielle status.

Hegra Sparebank er en lokal virksomhet med jevn vekst. Banken forvalter i dag 3,3 mrd. kroner. Det er 3300 millioner kroner. Og da får vi finansiert ganske mange eneboliger, sier Arne Martin Laukvik.

Flest årsverk

- Hegra Sparebank er veldig bevisst over å være den eneste lokale banken i dalføret. Og nå er vi den banken i dalføret med flest årsverk. I dag har vi 22 årsverk i bank og kan glede oss over god søknad til våre jobber. Vi er en veldig attraktiv arbeidsgiver for alle som ønsker å arbeide innenfor finans. Emisjonen viser en veldig stor interesse for banken som på denne måten får mulighet til å vokse enda mer.

Med styrket egenkapital på 40 mill. kr. ekstra kan vi låne ut mer penger og fortsette utlånsveksten, sier banksjef Arne Martin Laukvik.