Rådmannen ville knytte det nye bergkunstsenteret til Stjørdal Museum, men Ap forlangte  gruppemøte. Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) ønsket at formannskapet skulle stå samlet og ble derfor med på vedtaket. Høyres Rune Larsen var uenig og stemte for å knytte bergkunstsenteret til Stjørdal Museum.

Bergkunstens særstilling

Bergkunsten står i en særstilling blant kulturminnene i Trøndelag, og med bakgrunn i de tallrike og særegne bergkunstforekomstene i Stjørdal har det vært arbeidet for å realisere et bergkunstmuseum på Lerfald i flere tiår.

Det overordnede målet for å etablere et bergkunstsenter er å ta vare på, utvikle og gjøre den trønderske bergkunsten kjent for et bredt publikum. «Bergkunstreisen» legger opp til besøk på ti lokaliteter. Den nye løsningen omfatter mye mer bergkunst enn Lerfald som kun var knyttet til lokale forekomster.

Fysisk foreslår SNK at Bergkunstsenteret består av to elementer:

Et kompetanse- og formidlingsnav tilknyttet eksisterende museumsanlegg i Stjørdal, med lokaler for utstillinger. Finansiering av de snaut 37 millionene er tenkt med 13,5 millioner fra kulturdepartementet, 14,4 millioner fra fylkeskommunen og 8,9 millioner fra Stjørdal kommune.

- Ny mulighet for bergkunsten i Stjørdal

Tommy Reinås (MDG) som leder Komite kultur, næring og miljø er fornøyd.

-  Dette er et prosjekt Stjørdal kommune kan bli med på. Nå kan vi endelig se at et bergkunstmuseum blir realisert. Kommunestyret vedtok 18.05.17 å skrinlegge planene om å bygge bergkunstmuseet på Lerfald. Driftsselskapet SNK ble i samme vedtak gitt muligheten til å presentere en skisse til alternativ formidling av bergkunsten. Nå har vi fått svaret, sier Reinås.