TrønderEnergi betaler ut 200 millioner kroner i utbytte til eierne etter 2020.

TrønderEnergi leverte et overskudd på 430 millioner kroner før skatt i 2020, som var et veldig sterkt resultat i et år med rekordlave strømprisen.

Onsdag vedtok generalforsamlingen i TrønderEnergi å dele ut 200 millioner kroner i utbytte til selskapets eiere; 18 trønderske kommuner og KLP.

Her kan man se at Malvik, Selbu og Tydal kommune får over ni millioner kroner i utbytte til sammen.

Kjærkomment

Orkland kommune er største eier i TrønderEnergi, med en andel på nær 17 prosent, og får utbetalt 35,4 millioner kroner fra energikonsernet.

— Dette er kjærkomne kroner i kommunekassen som gjør at vi kan tilby tjenester innenfor skole, barnehage, eldreomsorg. Vi har med andre ord 35,4 millioner kroner mer til slike tjenester med en slik eierandel i TrønderEnergi, sier ordfører i Orkland kommune, Oddbjørn Bang.

Skaper aktivitet

Melhus, som eier 13,34 prosent av aksjene i TrønderEnergi, får nå et utbytte på nærmere 28 millioner kroner.

— Vi er veldig fornøyd med utbyttet fra TrønderEnergi, som også inngåri en langtidsplan for kommunen. Denne planen avhenger at det går bra med TrønderEnergi. Utbyttet på 28 millioner kroner erkjærkomne penger, som viser at det å være en så stor eier i TrønderEnergi er en god og langsiktig investeringfor Melhus-ordfører Jorid Oliv Jagtøyen.

- Hva skal dere bruke utbyttet fra TrønderEnergi til?

— Detligger an til å bli et godt økonomisk år for Melhus i år. Utbytter fra TrønderEnergi blir avsatt i fond til kultur og idrett. Det går blant annet til et nytt kulturfond som skal stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, og utøvende kunstnere, legger Jagtøyen til.

Redder budsjettetI

Heim kommune er det tøffe økonomiske tider, og 11,5 millioner kroner i utbytte fra TrønderEnergi blir svært viktige inntekter.

— Midlene fra TrønderEnergi kommer godt med i vårt trange budsjett for 2021 og går rett inn i drift. Dette er vi ikke fornøyd med og har satt i gang en snuoperasjon for å få vår nye kommune til å driftes i henhold til våre inntekter, uten å måtte benytte aksjeutbytte, sier Odd Jarle Svanem, ordfører i Heim kommune.

Samfunnsoppdraget

Til tross for et år med rekordlave strømpriser, økte TrønderEnergi resultatet fra 381 millioner kroner i 2019, til 430 millioner kroner i 2020. Utbyttet på 200 millioner kroner er i tråd med konsernets utbyttepolitikk, og ble vedtatt av eierne under generalforsamling onsdag 19. mai.

— Jeg er veldig godt fornøyd med at vi i 2020, et år med historisk lave strømpriser, klarer å levere et så sterkt resultat som vi gjør, sier konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

Han er svært glad for å kunne betale ut hele 200 millioner kroner til eierne.

— En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å bidra med utbytte til våre kommunale eiere, slik at de kan tilby innbyggerne sine best mulig tjenester. Vi er stolte over det vi har fått til i 2020, og håper pengene kommer vel med i kommunene, sier konsernsjef Gjersvold.

Dette får kommunene i utbytte

Her kan man se hele listen:

EierEierandelUtbytte
Frøya kommune2,495,24 millioner kroner.
Heim kommune5,7911,48 millioner kroner.
Hitra kommune2,695,67 millioner kroner.
Holtålen kommune1,342,80 millioner kroner.
Indre Fosen kommune8,0016,74 millioner kroner.
KLP12,3918,67 millioner kroner.
Malvik kommune2,696,15 millioner kroner.
Melhus kommune13,3427,98 millioner kroner.
Midtre Gauldal kommune3,176,69 millioner kroner.
Oppdal kommune3,957,72 millioner kroner.
Orkland kommune16,9435,41 millioner kroner
Osen kommune0,921,95 millioner kroner.
Rennebu kommune0,07168 925 kroner
Selbu kommune1,433,00 millioner kroner.
Skaun kommune2,204,66 millioner kroner.
Trondheim kommune9,1319,14 millioner kroner.
TrønderEnergi AS0,54
Tydal kommune0,16386 257 kroner
Ørland kommune7,6916,05 millioner kroner.
Åfjord kommune4,799,93 millioner kroner.