To milliarder kroner anslås kostnadene til totalt for elektrifisering av fem mil på Trønderbanen og sju mil på Meråkerbanen. Ved Eidum trafostasjon er tomt til Hell omformerstasjon nå skutt ut i fjellsida, og til høsten skal byggingen starte. Dette vil bli selve nøkkelen for å levere strøm til elektrisk togdrift.

Langs den 70,69 kilometer lange jernbanelinjen fra Hell til grensen til Sverige vil mye av anleggsarbeidene bli utført nå. Bane Nor vil utføre mest mulig av arbeidet mens togtrafikken er innstilt på grunn av koronapandemien.

I Meråker har kommunen inngått samarbeidsavtale med Bane Nor om delfinansiering av nye bruer over jernbanen.

På tomta sprengt ut i fjellet ved Eidum skal Hell omformerstasjon som skal levere togstrøm nå bygges.

Rives og bygges

Spesielt i Meråker er det mange overgangsbruer over skinnene. Fem vil bli revet. Det er bruene over jernbanen ved Kjørkbytjønna, Brennhaugen, Evigrønningen, Trøbakktrøa og en øst for Meråker stasjon. Fem overgangsbruer skal erstattes med nye. Det er ved Geilberget, Nordistu Litjkrogstad, Svartholet, og Brennbakken bruene skal bygges i 2022.

I Kopperå vil ny bru bli bygd som erstatning for den som til nå har ført vegen over jernbanen. Den nye vil bli bygd før dagens rives i 2022.

Ved til sammen 37 overgangsbruer har BMO Entreprenør fått store og små byggeoppdrag for å kunne montere togstrøm.

SJ-tog

På grunn av pandemien er persontogene over grensen innstilt inntil videre. Det er heller ikke regulær godstrafikk. I følge den ordinære rutetabellen skal det gå to daglige persontog i hver retning mellom Trondheim og Storlien, men i avtalen er det åpnet for tre i hver retning daglig.

Svenska Järnvägar (SJ) vant anbudskonkurransen om å drive togene på Meråkerbanen.

De skal starte opp så snart koronastoppen oppheves. Det kan bli svenske tog fra Trondheim til Østersund.

I slutten av 2023 skal prøvekjøring av tog med elektriske motorer starte på Meråkerbanen.