Forrige tirsdag holdt regjeringen en pressekonferanse om koronasituasjonen, hvor de innførte en rekke nasjonale smitteverntiltak. Mandag kveld kom de med flere nye tiltak for å videre begrense smitten.

Bakgrunnen for tiltakene er å unngå overbelastning på helse- og omsorgstjenesten, samt beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.

De nye tiltakene vil tre i kraft natt til onsdag 15. desember og vil inntil videre gjelde i fire uker. Regjeringen utelukker ikke at det kan bli behov for ytterligere innstramminger.

Les også: Her kan du se hvilke tiltak som allerede er i virkning

Nye tiltak

Dette er de nye tiltakene som vil tre i kraft natt til onsdag:

Avstand og sosial kontakt

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg.

Organiserte fritidsaktiviteter - Barn og unge

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.

Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.

Organiserte fritidsaktiviteter - Voksne

Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.

Skoler, barnehager og SFO

Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå.

Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.

Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Arbeidsliv

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på.

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement.

Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.

Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute.

Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.

Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak.

Serveringssteder

Skjenkestopp, inne og ute.

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing.

Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for:

individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.

skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.

rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Munnbind

Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum.

Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende.

Karantene

Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.