Nettredaksjonen

Denne artikkelen sto på trykk i Stjørdals-Nytt 11. august 2021.

Å gå Norge på tvers har blitt uhyre populært. Stadig treffer vi på folk som enten har gått fra Hell og til svenskegrensa i Nedalen, eller som har planer om å ta turen.

Av J.M. Mølnås

Hele turen er på en måte lagt til rette slik at man skal klare å gjennomføre strekningen uten å bære med seg telt. Derfor er det mange som kombinerer det å sove under tak noen netter, med å sove i telt andre netter. De som allikevel har huset på ryggen, kan velge bolig ut fra værforholdene. Siste natta under tak, hvis man ønsker det, er på Nedalshytta. Herfra og til grensa er det rundt seks kilometer å gå, og etter mange mil, og mye strev, så er denne siste etappen nærmest å regne som en sjarmøretappe.

Den lengste strekningen er på 31 kilometer og går fra Hell og til Kvitfjellhytta. Utover dette er det strekninger på fra 12 til 22 kilometer, hvis man vil benytte seg av turistforeningens tilbud om å bo i hytter. Utenom den siste etappen fra Nedalshytta og til Sylsjøen, er det Kvitfjellhytta til Prestøyhytta  som er kortest, da på 12 kilometer. En litt lengre etappe er også fra Storerikvollen og til Nedalshytta, som er 22 kilometer.

Stien inn til grensa ved Sylsjøen tar av fra veien inn til Nedalshytta, og er både godt merket og godt synlig i terrenget.

Avslutningsseremoni på hytta

Vi har flere ganger møtt på sprekinger som tar en avslutningsseremoni på Nedalshytta før de tar siste rest på bare knappe to timers gange. Nå er det lagt opp med ni etapper, da ut fra at man skal sove under tak, og ha bare en natt på hver hytte.

Hvor lenge du bruker på turen, eller hvor langt du vil gå hver dag, og om du vil bruke mer enn en natt på en av hyttene, ja, det er det bare en som bestemmer, og det er du selv. Ja, ja, kanskje turfølget også må få ha et ord med i laget. Husk, at når flere er ifølge, så er det det svakeste leddet som bestemmer fart og hvor langt man skal gå, og når man skal hvile.

Vi når grensa

De aller fleste avslutter turen når grensa er nådd, og det er absolutt godkjent. Men etter mye trasking i myr og våtmark, kan det være en tanke å få litt fastere grunn under fjellskoene. Da fortsetter du bare inn på svensk side, og tar bilveien til Sylsjødammen, for derfra å følge pilegrimsleia over Skardøra og ned til Stugudalen. Dette forlenger siste etappe med 16 kilometer, men er så avgjort verdt bryet.

Ta deg god tid opp mot grensa, og snu deg ofte. For her har du en fantastisk utsikt over Sylsjøen og Helaxfjella. Du krysser grensa på det høyeste punktet, og her bør du ta en lang rast. En ting til hvis du går siste etappe over Skardøra, du sparer miljøet. For kommer du til Hell med rutegående kommunikasjon, kan du også ta buss ned til Hell igjen fra Stugudalen. Bedre kan det vel ikke bli. Så: God Tur.