Nå skal de markere for å forebygge vold i nære relasjoner