Ble først orientert om alvorlige grunnforhold, så kom rapporten etter raset. Likevel har de full tillit til byggherren

foto